top of page

A GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE

SDA-group.jpg

Már 1958-ban létezett egy pár magyar adventista család Torontóban, akik egy kis csoportot alkottak az akkori Jugoszláv gyülekezetben. Sleher pásztor, aki a Jugoszláv Adventista gyülekezet pásztora volt, fölkarolta ezt a parányi népet és együtt gyűltek össze a volt Ukrán Adventista gyülekezet kápolnájában.

Gyülekezetünk formálisan Sohlman Károly, egy népszerű Magyarországon született lelkipásztor által alakult meg, 1965-ben. Nyugdíjas lelkipásztorként az Amerikai Egyesült Államokban, New York városában élt. Rendszeresen látogatott Torontóba, hintve az ige magvát minden igazságot szerető és kereső magyar ember számára. Csak idő kérdése volt, hogy hivatalosan megalakuljon az a parányi kis fény, amely tovább viheti majd Isten üzenetét Torontóban...

A gyülekezet megalakulása után Lénárt Béla, Jugoszláv magyar születésű lelkipásztor vette át a gyülekezet vezetését. Bár Sohlmann Károly lelkész továbbra is segítette és felkarolta a kis csoportot evangélizációs sorozataival, Lénárt testvér feleségével Ninával és az akkori gyülekezet tagjaival együtt fáradoztak azon, hogy Isten üzenete hallható legyen a városban.  Ezalatt az idő alatt is odaadó, türelmes lelkipásztorként volt ismeretes és hosszú ideig szolgált Torontóban.

A gyülekezet megalakulásának kezdetén 2-3 évig az Ukrán Adventista gyülekezet helyiségében találkozott, azután pedig a Portugál Adventista közösség egyik kápolnájában rendelt az Úr nekünk helyet, az 506 College Street cím alatt. A két gyülekezeti helyiség csupán pár utcára volt egymástól, mindkét hely Torontó belvárosában.

1978-ban Lénárt Béla lelkipásztor nyugdíjba vonulása után Szerecz László lelkipásztor vette át a gyülekezetet. Feleségével Évával és három gyermekükkel teljesen Isten szolgálatában állva a gyülekezet szépen növekedett lelkileg és létszámban egyaránt. Gyülekezetünk ezalatt az idő alatt megközelítette az 50 taglétszámot. Szerecz testvér úgyszintén nagyon szívén viselte az özvegyek és betegek sorsát.

1983-ban Szerecz lelkész elhelyezése után idős Móra Imre lelkipásztor lett a gyülekezet vezetője. Feleségével, Ilonával együtt Barrie-ből utaztak a gyülekezeti összejövetelekre és mindketten fölkarolták és fönntartották a magyar csoportot.

1989-ben Kalmár Gyula lelkipásztor lett kihelyezve a helyi Konferencia (Egyhásterület) által. Bár felesége Vera és két fiúk nem beszélt magyarul, hűségesen szolgálták a gyülekezetet hétről hétre.  Ezalatt az idő alatt gyülekezetünk nehéznek találta a belvárosi parkolást és a forgalmat, ezért elköltözött a 2395 Bayview Avenue-n található Bob Rumball Center kápolnájába. Egy év szolgálat után Kalmár testvér egy angol gyülekezet pásztorolására lett megkérve. Így, a gyülekezet az elkövetkezendő 4 évben magyar pásztori szolgálat nélkül folytatta küldetését. 1990-től 1994-ig Horváth Katalin testvérnő lett kinevezve a gyülekezet élére. Minden évben a Konferencia által kinevezett pásztorok felügyelték a gyülekezet működését: Clayton Stanvic (1991), Barry Hubley (1992) és Ilijah Beslic (1993).

Ezen hiányos időben az úrvacsorai szertartásokkor két lelkipásztorra (Milovan Bogomirovic és Gerrard Christiansen-re) mindig számíthattunk. Horváth Márton, Arthur Kiziak, Daniella Drábik, Jagos Ivanovic, Edward Johnson és Rory Macintosh testvérek szívesen rendelkezésére álltak a gyülekezetnek az Isten igéjének elhangzásában... A gyülekezet, sok nehézségek között, de továbbra folytatta munkáját és hivatását.

1994-ben a gyülekezet újból magyar lelkipásztort kapott, és 1994 őszétől Kapusi András lelkész vette át a lelkipásztori megbízást. Feleségével együtt, Juliannával és három gyermekükkel az Egyesült Államokból érkeztek. Ez egy nagyszerű válasz volt Isten részéről.

2000 nyarán, közel a Torontóban megtörténő Generál Konferencia üléséhez, gyülekezetünk szomorúan vette tudomásul, hogy Kapusi testvér elhelyezést kapott közösségünkből. Hiányában a gyülekezet majdnem egy egész évig volt lelkipásztori vezetés nélkül, amikor 2001 februárjában imáink meghallgatásra találtak és Nagy Károly lelkipásztor áthelyezése megérkezett a Román Uniótól és így alkalmazhatta őt az Ontáriói Egyházterület. Feleségével Cristinával és két gyermekével hűségesen szolgálták a Torontói közösséget 18 éven keresztül.

2019-ben, Nagy Károly lelkipásztor nyugdíjba vonulása után, Novák Harold lelkipásztor és felesége Irina vették át a gyülekezet gondozását, és jelenleg is ők szolgálják közösségünket.

bottom of page